Si patiu discriminció per patir el VIH, la llei us ampara