Contaminació atmosfèrica

Contaminació atmosfèrica

Tipus de contaminants i riscos per a la salut

Característiques dels tres principals contaminants de l'aire i possibles efectes sobre la salut

Prevenció

Recomanacions generals per reduir l'exposició als contaminants de l'aire i mesures de precaució addicionals en cas d'episodis de contaminació

Mapes de qualitat de l'aire

Dades actualitzades dels principals contaminants per conèixer la qualitat de l'aire que s'està respirant