Els viatges, exigeixen sempre una preparació acurada que inclogui una correcta informació sanitària del país de destí, així com dels riscos i les precaucions que cal prendre per gaudir-los amb bona salut. Addicionalment, és important informar-se de les restriccions vigents en els diferents països arran de la pandèmia de la COVID-19. D'altra banda, la visita a un país exòtic pot comportar la necessitat de vacunar-se prèviament o de prendre medicació per a la prevenció de determinades malalties.

Podeu trucar al 061 Salut Respon per informar-vos sobre el risc dels viatges i, puntualment, sobre l'accessibilitat de les diferents unitats de consell al viatger.

Convé que programeu una visita a un dels centres de vacunació internacional de Catalunya, on us assessoraran i us administraran les mesures preventives pertinents, com ara medicaments o vacunes, en funció del país on viatgeu. És important que hi aneu amb temps, ja que algunes de les mesures han de prendre's amb prou antelació i, a més, a l'estiu hi ha aglomeracions en els serveis.