Vacunació internacional

L'Organització Mundial de la Salut (OMS), a través del Reglament Sanitari Internacional, té per objectiu prevenir la propagació internacional de les malalties i, pel que fa als viatges internacionals, aconseguir aquesta fita amb un mínim de molèsties per a la persona que viatja. Per això, recomana una sèrie de normes de compliment obligat en determinats països i d'altres de caràcter general.

El risc d'adquirir malalties varia segons el país, la zona que es visita, l'època de l'any, el tipus de viatge i la durada. Per aquest motiu, els consells a la persona que viatja han de realitzar-se de manera individualitzada. Això fa necessari que alguns viatgers hagin de demanar informació als centres de vacunacions internacionals de Catalunya.

La vacuna de la febre groga està sotmesa a una reglamentació internacional i es pot exigir, per part de les autoritats locals del país que es visita, un certificat internacional de vacunació. Aquest tipus de vacunació només s'administrarà als centres de vacunació autoritzats.

 • Febre groga: s'exigeix un certificat internacional de vacunació contra la febre groga a tots els viatgers per entrar a determinats països, o només als procedents d'un país endèmic o amb un brot epidèmic. Independentment de la possible exigència, aquesta vacunació és recomanable a tots els viatgers que es dirigeixin a zones infectades d'Àfrica, d'Amèrica Central o del Sud.
 • Tètanus: la vacunació antitetànica és de gran importància. Totes les persones n'haurien d'estar vacunades i, especialment, les que viatgen.
 • Còlera: la vacunació anticolèrica es pot recomanar en determinats casos, si hi ha risc d'adquirir aquesta malaltia.
 • Poliomielitis: tot i que aquesta malaltia s'està eliminant en molts països, se n'ha d'aconsellar la vacunació a totes les persones que viatgin a països tropicals i que no n'estiguin immunitzades. En el cas dels infants, s'actualitzarà el seu calendari vacunal. A les persones adultes, si han estat vacunades correctament amb anterioritat, només cal administrar-los una dosi de record.
 • Febre tifoide: com que en alguns països d'àrees no desenvolupades aquesta malaltia és freqüent, se'n recomana la vacunació a totes les persones que els visitin o que viatgin a les àrees rurals. Actualment es disposa d'una vacuna oral i una altra d'administració parenteral. Atès que l'eficàcia de la vacuna no és absoluta, s'ha de considerar que la millor prevenció són les mesures higièniques amb els aliments i begudes.
 • Hepatitis A: en la major part dels països en vies de desenvolupament, l'hepatitis A és endèmica. La transmissió es realitza fonamentalment a través de l'aigua i els aliments contaminats i per contacte directe amb individus infectats.
 • Hepatitis B: és indicada per a persones que viatgin a zones amb molta incidència d'aquesta malaltia o que tinguin contacte amb la població d'àrees endèmiques i, sobretot, durant els mesos d'hivern i primavera.
 • Ràbia: es recomana a persones (caçadors, viatgers, antropòlegs i zoòlegs, entre d’altres) que hagin d'estar llargs o freqüents períodes de temps en àrees on hi hagi animals que puguin transmetre aquesta malaltia.
 • Encefalitis centreeuropea: se n'aconsella la vacunació als individus que viatgin a les àrees rurals de països d'Europa Central i de l'Est, on la malaltia és endèmica (campistes, caçadors i naturalistes, entre d’altres) i durant els períodes de maig a setembre. Per al turista ordinari de ciutats, la vacunació no es recomana.
 • Encefalitis japonesa: les persones que viatgin a àrees rurals i agrícoles del nord-est i sud-est asiàtic amb estades de llarga durada han d'ésser vacunades contra aquesta malaltia. Per al turista ordinari de ciutats, la vacunació no és necessària.
 • Meningitis meningocòccica: es recomana a les persones que viatgin a zones endèmiques, sobretot si es preveu un viatge de llarga durada o si s'hi viatja amb molta freqüència. L'OMS va recomanar-ne la vacunació a totes les persones que viatgin a països tropicals, especialment, si es tracta de joves.
 • Altres vacunacions: hi ha altres tipus de vacunes per a malalties com la pesta, l'antipneumocòccica o la que hi ha contra l'Haemophilus influenzae, que només són aconsellables en situacions excepcionals i sota prescripció mèdica.
Vacuna Obligació o recomanació

Febre groga

Obligatòria (en alguns països)

Tètanus

Recomanable

Poliomielitis

Recomanable (en alguns països)

Febre tifoide

Recomanable (en alguns països)

Hepatitis A

Recomanable (en alguns països)

Hepatitis B

Recomanable

Meningitis meningocòccica

Recomanable (en alguns països)

 

 • El paludisme o malària és una malaltia molt estesa a tots els països tropicals. S'adquireix a través de la picada d'un mosquit (l'Anopheles). Atès que aquesta malaltia pot resultar greu i, fins i tot, mortal, i que actualment no es disposa de vacuna, és important prendre mesures de prevenció.
 • Quan s'estigui a l'exterior, tant de bon matí com al vespre, es recomana vestir roba de màniga llarga i pantalons llargs, i evitar portar colors foscos i perfums intensos, ja que atrauen els mosquits. A les parts del cos que no estiguin cobertes per la roba, cal usar repel·lents d'insectes.
 • Quan s'estigui a l'interior, cal polvoritzar amb insecticides i usar aparells especials impregnats amb piretrines sintètiques, dels que s'endollen al corrent elèctric. Les habitacions han d'estar adequadament protegides amb teles metàl·liques a les portes i finestres. És aconsellable l'ús de mosquiteres sobre els llits, assegurar-se que no tinguin ruptures i subjectar-les sota el matalàs o somier.

Aquesta informació sobre viatges internacionals i recomanacions a diferents països és orientativa i pot experimentar variacions segons les característiques individuals de les persones que viatgen i l'evolució epidemiològica dels països de destí. És per això que s'haurà de contrastar amb els especialistes dels centres de vacunació internacional i consells al viatgers, així com amb el 061 Salut Respon.

 • Situación sanitaria por países

  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

 • Viajes internacionales y salud

  Aquesta publicació, editada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i traduïda al castellà per la Subdirecció General de Sanitat Exterior de la Direcció General de Salut Pública i Sanitat Exterior (Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat), ofereix orientacions sobre tots els aspectes sanitaris relacionats amb els viatges, per a qualsevol tipus de desplaçament (treball, turisme, aventura, fins humanitaris, motius familiars, etc.) amb qualsevol mitjà de transport i a qualsevol destí.

 • Travel advice

  World Health Organization (WHO)

 • Travelers' Health - Destinations

  Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

En relació amb el servei de visita, de consell i dispensació de vacunes a la persona que viatja a tercers països, en tots els centres de vacunació internacional de l'Institut Català de la Salut s'apliquen els imports següents:

Vacunació obligatòria (febre groga): es cobra la taxa de l'Estat, que gestiona el Ministeri de Sanitat, en tots els supòsits i a tots els països on s'obliga a aplicar-la. L'import de la taxa és de 19,08 €.

Consell al viatger i vacunacions no obligatòries: en els supòsits de vacunacions no obligatòries, però recomanades, en l'atenció i consell al viatger internacional i dispensació de la vacuna, s'apliquen els preus següents:

 • Visita de consell al viatger: 29 €.
 • Visita urgent de consell al viatger: 105 € (no tots els centres la fan. Cal consultar-ho).
 • Administració de vacuna: 9 €.
 • Els menors de 14 anys estan exempts d’aquests pagaments.


Hi ha altres centres vacunals adscrits al Departament de Salut que apliquen tarifes diferents a les de l’Institut Català de la Salut; us aconsellem fer-hi una trucada prèvia per informar-vos sobre el cost de la consulta i la vacunació. Els dos centres que depenen del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que hi ha a Catalunya (a la Plaça Imperial Tarraco, 4 de Tarragona i C. Bergara 12, de Barcelona) cobren una taxa única de 18,51€ per pauta vacunal completa.

Data d'actualització:  27.04.2021