Vacunació internacional

 • Situación sanitaria por países

  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

 • Viajes internacionales y salud

  Aquesta publicació, editada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i traduïda al castellà per la Subdirecció General de Sanitat Exterior de la Direcció General de Salut Pública i Sanitat Exterior (Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat), ofereix orientacions sobre tots els aspectes sanitaris relacionats amb els viatges, per a qualsevol tipus de desplaçament (treball, turisme, aventura, fins humanitaris, motius familiars, etc.) amb qualsevol mitjà de transport i a qualsevol destí.

 • Travel advice

  World Health Organization (WHO)

 • Travelers' Health - Destinations

  Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Data d'actualització:  27.04.2021