Recomanacions per a l'ús i l'elecció de la bicicleta

A fi que l'ús de la bicicleta sigui segur, és convenient seguir les següents recomanacions:

  • Superviseu els infants més petits i que evitin els llocs per on circulen vehicles de motor o els danys a altres persones. 
  • No forceu els infants perquè utilitzin una bicicleta de dues rodes fins que no estiguin preparats, al voltant dels cinc o sis anys d'edat. 
  • Per tal que els infants es familiaritzin i gaudeixin de la bicicleta, no cal que el cost o les prestacions siguin molt elevades. 
  • Acostumeu els infants a portar casc sempre que van amb bicicleta i doneu exemple utilitzant-lo també en les activitats familiars amb bicicleta. 
  • Circulant amb bicicleta, és important que els altres ens vegin. A més dels dispositius reflectors (catadiòptrics) que porten les bicicletes, és aconsellable portar llums o altres reflectors als pedals i les rodes, així com vestir una armilla reflectora o roba clara i de colors vius. 

A l'hora de comprar la bicicleta, cal que: 

  • Aneu a comprar-la amb l'infant, de manera que pugui provar-la. 
  • Adquiriu-ne una de mida apropiada, no una bicicleta "per quan creixi". Anar amb una bicicleta massa gran és perillós. 

Per saber si la mida és apropiada, s'han de tenir en compte els consells següents: 

  • Assegut a la cadireta amb les mans al manillar, la base dels dits dels peus ha d'estar en contacte amb el terra. 
  • Quan baixa de la cadireta i es recolza a la barra horitzontal del quadre, tota la superfície de la planta dels peus ha de contactar amb el terra i deixar 2-3 cm de separació entre l'entrecuix i la barra. 
  • Assegureu-vos que l'infant pot maniobrar còmodament els frens i fer prou força per aturar la bicicleta sense perdre el contacte amb el manillar.
Data d'actualització:  03.06.2011

Informació relacionada