L’assistència a activitats culturals s’associa a un estat de salut més bo i a més supervivència.

La relació entre cultura i salut esdevé molt àmplia en considerar la cultura com el conjunt de tradicions, normes i valors que cohesionen i desenvolupen les comunitats humanes. El concepte mateix de salut es percep i s’interpreta segons les influències culturals pel que fa a la pràctica o a la participació en activitats denominades culturals (artístiques, històriques, científiques, etc.) i a l’estat de salut de les persones. Aquesta relació no solament comprèn dimensions com la familiar, l’educativa o la laboral, sinó que afecta també el temps de lleure durant el qual es concentra bona part del consum cultural de la població.

Diversos estudis mostren els beneficis de la utilització de les arts (música, arts visuals, etc.) en unitats oncològiques, cardiovasculars, en persones amb problemes de salut mental i també en l’alleujament del dolor.

Els beneficis per a la salut de la pràctica d’activitats culturals s’associen amb la millora de:

  • El desenvolupament de la capacitat cognitiva com a resultat de l’estimulació neuronal.
  • La capacitat d’anàlisi i crítica que adquireixen les persones per defugir mites i estereotips socials relacionats amb els hàbits que poden perjudicar la salut.
  • La sociabilitat.
  • La percepció de plaer com a resultat de la vivència d’una experiència estètica.
  • L’alliberament o el control de les emocions mitjançant la pràctica de disciplines artístiques com ara la pintura, el teatre, l’escriptura o la participació en actes culturals.
  • El reforçament de l’autoestima com a resultat de la satisfacció que es percep durant la participació activa en les disciplines artístiques.
  • El grau d’activitat física relacionat amb la mobilitat per assistir a espectacles o centres culturals (exposicions, museus, biblioteques, etc.).

La participació de museus i altres centres culturals en programes de salut comunitària:

  • Incrementa l’educació per a la salut i el capital social.
  • Contribueix a mantenir la salut i a disminuir els factors de risc cardiovascular en comunitats amb baixos recursos socioeconòmics.
  • S’ha mostrat beneficiosa com a complement de l’atenció als pacients amb problemes de salut mental i a les persones afectades per demència o càncer.
Data d'actualització:  20.04.2017