Salmonel·losi

La salmonel·losi és una de les malalties de transmissió alimentària més comunes. És una infecció intestinal produïda pel bacteri salmonel·la.

En la majoria de casos causa gastroenteritis i millora sense necessitat de tractament, però pot ser greu si arriba a la sang i afecta infants, gent gran o persones amb malalties cròniques.

Generalment es contrau a través del consum d’aliments contaminats, especialment els ous i els productes que contenen ou cru. La salmonel·losi es pot evitar seguint alguns consells bàsics de seguretat alimentària.

El bacteri viu als intestins de persones i animals. La majoria de les persones afectades contrauen la infecció en menjar aliments contaminats per femtes, principalment d’origen animal, com ara ous, carn, aus i llet, però també fruites i vegetals.

El contacte amb animals infectats, inclosos els domèstics, és una altra possible via de contagi.

La salmonel·la també pot transmetre’s de persona a persona per una manca d’higiene, en no rentar-se les mans correctament després d’anar al lavabo o de manipular aliments contaminats.  

Vista microscòpica del bacteri Salmonella, causant de la salmonel·losi

La majoria de les persones afectades presenten diarrea, rampes abdominals, febre, mal de cap, nàusees i vòmits, entre 1 i 3 dies després de la infecció.

Els símptomes acostumen a ser lleus, duren entre 4 i 7 dies i desapareixen sense cap necessitat de tractament. Malgrat això, en alguns casos la diarrea pot arribar a ser greu i requerir hospitalització.

La malaltia s’agreuja quan afecta infants, gent gran o persones amb malalties cròniques.

Per diagnosticar la infecció cal una anàlisi de la femta, que inclou un cultiu bacterià. Aquesta prova de laboratori consisteix a col·locar una mostra de matèria fecal dins un plàstic estèril amb nutrients que afavoreixen el creixement de determinats bacteris. Els bacteris que s’intenten detectar només creixen si ja són presents a la mostra.

La majoria de les persones afectades es recuperen espontàniament sense necessitat de tractar-se o només necessiten líquids per evitar la deshidratació.

L’ús d’antibiòtics només està indicat en els casos greus, quan la malaltia passa a la sang o afecta infants, gent gran o persones amb malalties cròniques.

Uns quants ous, alguns de trencats, damunt la gespa

La prevenció de la malaltia requereix l’aplicació de mesures de control en totes les etapes de la cadena alimentària, des de la producció agrícola fins a la llar.

Uns bons hàbits d’higiene són fonamentals per evitar la transmissió de la infecció. Cal rentar-se les mans: 

  • Abans i després de manipular, preparar i menjar aliments.
  • Després d’anar al lavabo o de canviar bolquers.
  • Després del contacte amb animals o de netejar-ne les femtes. 

També cal seguir les normes bàsiques d’higiene, conservació i preparació dels aliments, com ara rentar les fruites i les verdures i separar els aliments crus dels cuits per evitar la contaminació creuada.

Una altra mesura per prevenir la malaltia és evitar el consum de:

  • Llet crua o productes elaborats amb llet crua.
  • Ous crus i productes que en continguin.
  • Carn crua o poc cuinada.
  • Aigua no tractada de llacs o rius.
Ous en un bol en preparació
Data d'actualització:  03.02.2021