Esclerosi lateral amiotròfica

ELA

mans agafades
  • Fundació Miquel Valls
    És una entitat sense ànim de lucre que té per objectiu millorar la qualitat de vida de les persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica i de les seves famílies, així com lluitar contra la malaltia tot promovent-ne la investigació. És l’única entitat a tot Catalunya amb aquesta finalitat social. Rep entre dues i tres peticions noves d'atenció per setmana.
  • Com cuidar pacients amb esclerosi lateral amiotròfica

    Hospital Vall d'Hebron

Data d'actualització:  29.11.2021