Mutilació genital femenina

S'entén per mutilació genital qualsevol procediment que implica l'extirpació total o parcial dels genitals externs femenins o altres agressions per raons culturals, religioses o d'altres amb finalitat no terapèutica.

La Declaració per a l'eliminació de la violència contra les dones de l'Assemblea General de les Nacions Unides, aprovada el 20 de desembre de 1993, la considera com un tipus de violència.

Conseqüències per a la salut de la dona

Serveis sanitaris d'atenció a Catalunya

ASSIR. Obre en una nova finestra.

Cercador de centres sanitaris del Servei Català de la Salut (CatSalut)

Data d'actualització:  20.11.2020