6 de febrer, Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina