Consentiment informat

Un metge explica el contingut d'un document a una pacient
Data d'actualització:  16.04.2021