Canal temàtic de salut

Les drogues són substàncies que, quan s’introdueixen en l’organisme, actuen sobre el sistema nerviós central. Això provoca canvis que poden afectar la conducta, l’estat d’ànim o la percepció. A més, el consum pot comportar dependència psicològica, dependència física i tolerància (és a dir, que cal augmentar-ne la dosi de consum habitual per aconseguir els mateixos efectes que s’obtenien amb dosis més petites).

El Canal Drogues és l’espai de referència de la Generalitat en matèria de drogues i addiccions des d’una perspectiva de salut pública. El portal ofereix: 

  • Informació relacionada amb l’àmbit de les drogues: conceptes bàsics, mites, efectes i riscos per a la salut, etc.
  • Recursos d'informació, orientació i assistencials. 
  • Línies estratègiques, actuacions i programes, desenvolupats per la Generalitat en matèria drogues des d’una perspectiva de salut pública.
  • Altres informacions específiques, com ara legislació, tràmits, recursos audiovisuals, memòries, etc.
  • Accés a d’altres webs específics de drogues de la Generalitat com són: elpep.info, LaClara.info, QdeFesta, Hemeroteca Drogues.

El web el coordina la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) i és el resultat d’un esforç important realitzat per professionals de l’àmbit de les drogues a Catalunya, tant públics com d’associacions i entitats col·laboradores.

Data d'actualització:  28.04.2021