Les proves de detecció del VIH. Cal respectar el període finestra