La baixa mèdica i la prestació per incapacitat temporal