En les darreres dècades, s'ha produït una millora del nivell de salut de la població amb un increment notable de l'esperança i de la qualitat de vida.

En l'estat de salut intervenen diferents factors, a més de la genètica. Alguns d'ells, com ara el sedentarisme, el tabac, la sobrealimentació i les dietes poc equilibrades, entre d'altres, estan relacionats amb un increment de diferents malalties cròniques (malalties del cor, diabetis, càncer, obesitat, osteoporosis, malaltia d'Alzheimer, etc.). Si bé cal adoptar estils de vida saludables des de la infància per prevenir-les, mai no és tard per incorporar noves conductes, accions o actituds en benefici de la salut.

Fer-se gran no vol dir emmalaltir. És un procés d'adaptació a una nova situació física i psicològica que requereix mantenir uns estils de vida saludables adaptats a aquesta nova etapa de la vida, tenint molt en compte que petits canvis mantinguts de l'estil de vida tenen grans efectes sobre la salut.