Tipus de vacunes

Classificació de vacunes segons la composició

Classificació sanitària de les vacunes

Classificació de vacunes segons el tipus d'antigen

Data d'actualització:  27.04.2021