Síndrome hemolítica urèmica (SHU)

ecoli

La síndrome hemolítica urèmica (SHU) és un trastorn greu derivat d’una infecció a l’aparell digestiu, especialment pel bacteri Escherichia coli.

Aquest tipus d’infeccions gastrointestinals produeixen substàncies tòxiques que destrueixen els glòbuls vermells. La destrucció d’aquests components de la sang comporta: 

  • Una reducció de l’hemoglobina en sang. L’hemoglobina és una proteïna que contenen els glòbuls vermells i que transporta l’oxigen dels pulmons a la resta del cos. Si en disminueix la concentració, es redueix la producció d’energia i apareixen símptomes com ara cansament o marejos. És el que es coneix com a anèmia. 
  • Una reducció del nombre de plaquetes. Les plaquetes són petits fragments de cèl·lules sanguínies que formen coàguls per facilitar el tancament de les ferides i prevenir el sagnat. 
  • Una obstrucció del sistema de filtració dels ronyons, que poden arribar a deixar de funcionar. De fet, la SHU esdevé la causa més comú d’insuficiència renal aguda en infants.

Tot i que amb el tractament adequat acostuma a desaparèixer totalment, aquesta síndrome pot arribar a produir complicacions potencialment mortals.

La causa més freqüent de la SHU és la infecció per Escherichia coli, però aquest trastorn també s’associa a d’altres infeccions de l’aparell digestiu, com la salmonel·losi i la shigel·losi.

Aquesta síndrome també es relaciona, tot i que en rares ocasions, amb d’altres infeccions no gastrointestinals, com la sida, l’ús d’alguns medicaments, com els que s’utilitzen per al tractament del càncer, i l’embaràs.

Els símptomes de la SHU poden incloure vòmits i diarrea (sovint amb sang), disminució de la producció d’orina (o fins i tot suspensió en els casos més greus), dolor abdominal, cansament, irritabilitat, i febre i calfreds.

Les persones afectades també poden presentar hematomes, icterícia (coloració groguenca de la pell), i confusió i convulsions.

Les proves diagnòstiques més freqüents són:

  • Anàlisi de sang. Ajuda a determinar, entre d’altres, el nombre de glòbuls vermells i el nombre de plaquetes. També pot revelar un nivell de creatinina (producte de rebuig que eliminen els ronyons) superior al normal. 
  • Anàlisi d’orina. Permet detectar sang, signes d’infecció i nivells anormals de proteïnes.
     

Altres mètodes per a la detecció de la SHU són la biòpsia de ronyó i el cultiu bacterià de matèria fecal per cercar els bacteris responsables de la infecció que pot produir la síndrome. 

glòbuls

Generalment la SHU requereix atenció hospitalària. 

El tractament pot incloure transfusions de glòbuls vermells o plaquetes, medicaments com els corticosteroides, i diàlisi.

Data d'actualització:  26.04.2017