Immigració i salut

Immigració i salut

Una bona acollida de la població immigrant suposa un guany per a tota la societat, ja que ajuda a la integració de les persones nouvingudes i beneficia la cohesió social del país.

La incorporació de mediadors i mediadores interculturals a l'entorn sanitari permet donar una millor atenció a les necessitats de salut de les persones immigrades davant les barreres comunicatives que, sigui per diferències lingüístiques i incomprensions d'ordre cultural, obstaculitzen el desenvolupament fluid del procés d'atenció sanitària.

A banda d'activitats de mediació, traducció i acollida als centres de salut, els mediadors i les mediadores interculturals també juguen un paper decisiu en el desenvolupament de tasques d'educació sanitària i de promoció de la salut a la comunitat.