Viure després de patir un ictus

Haver patit un ictus pot deixar alteracions importants del moviment, la parla, la visió, la sensibilitat i les emocions. La pèrdua parcial o total d'aquestes funcions comporta discapacitat i implica un canvi de vida per a la persona afectada i la seva família.

Segons el grau d'afectació pot ser difícil tornar a la vida normal, però no es pot parlar en general, ja que cada persona viu de manera diferent la seva situació. És difícil que els familiars i els cuidadors prenguin consciència de com ha de continuar la vida de les persones afectades per un ictus. El seu comportament i el seu pensament poden semblar de vegades incoherents, i tenen dies bons i dies dolents, amb més o menys irritabilitat. És important remarcar que encara que persisteixin alteracions motores, sensitives o altres, s'ha d'aprendre a conviure-hi i, per tant, més enllà de l'estat de curació, cal retrobar una manera de funcionar que ajudi a superar les discapacitats.

 

Tractament rehabilitador

Fragilitat emocional

Discapacitat

Prevenció de nous episodis d'ictus

Data d'actualització:  30.07.2021