Qui participa en el sistema d'avaluacions mèdiques?