Els Centres d'Atenció Primària en el sistema d'avaluacions mèdiques