Funcions de l'ICAM relacionades amb el reconeixement de la situació d'incapacitat temporal i permanent i la resolució de reclamacions