La Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques - ICAM en el sistema d'avaluacions mèdiques