L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i l'Institut Social de la Marina (ISM) en el sistema d'avaluacions mèdiques