Tuberculosi

La tuberculosi és una malaltia contagiosa produïda pel bacil Mycobacterium tuberculosis. La poden patir les persones i també alguns animals. En els éssers humans afecta principalment els pulmons, encara que també es pot focalitzar en qualsevol altre òrgan.

Normalment, la tuberculosi té una evolució lenta (durant mesos o fins i tot anys), però es pot presentar d'una forma aguda i més greu en les persones amb poques defenses com, per exemple, els infants, les persones grans, les persones portadores del virus de la sida o amb càncer o diabetis. 

La malaltia destrueix lentament l'òrgan afectat i, en el cas dels pulmons, hi arriba a formar el que es coneix com a ''cavernes''. El contagi de la tuberculosi pulmonar es fa per via aèria. En absència de tractament, la persona amb tuberculosi pulmonar contagia, per terme mitjà, entre deu i quinze persones l'any. Malgrat això, es pot evitar i curar si es pren seriosament com una amenaça per als individus i per a la salut pública. Això exigeix una prevenció, una diagnosi i un tractament eficaços i oportuns.

El 24 de març és el Dia Mundial de la Tuberculosi, data que coincideix amb la commemoració anual del descobriment, el 1882, del bacteri causant de la malaltia, el Mycobacterium tuberculosis, també anomenat bacil de Koch, pel metge i microbiòleg alemany Robert Koch.