Transmissió de la tuberculosi

Factors que intervenen en el risc de contagi

Persones amb alt risc de contraure la tuberculosi

Data d'actualització:  24.03.2021