Transmissió de la tuberculosi

En parlar, tossir, esternudar o escopir, els malalts de tuberculosi pulmonar o laríngia expulsen a l'exterior milers de gotes microscòpiques on viuen els bacils, i aquests poden viure en el medi ambient durant diverses hores. Si un individu sa respira aquest aire, el bacil entra a l'organisme i s’instal·la als pulmons, infectant la persona.

Però tenir la infecció no vol dir tenir la malaltia. Aquesta es pot desenvolupar o no. Quan els bacils inhalats arriben als pulmons, poden ser eliminats per les defenses de l'organisme o, al contrari, aquests poden vèncer-les i començar a reproduir-s'hi. Encara que, en la majoria de casos, les defenses de la persona aconsegueixen aturar la progressió de la infecció, el bacil resta viu i latent a diversos punts de l'organisme durant tota la vida d'una persona o en bona part d'ella. En aquest cas, parlem d'infecció tuberculosa latent.

La persona que es troba en aquesta situació és portadora del bacil de Koch; però no n'està malalta i, per tant, no és contagiosa. No presenta símptomes de tuberculosi, les seves radiografies pulmonars i d'altres òrgans són normals, i les anàlisis per trobar-hi el bacil són negatives, malgrat que a la prova de la tuberculina donarà positiu. En canvi, si les defenses de la persona són febles o el mitjà de contagi és molt fort es desenvoluparà la malaltia tuberculosa.

Factors que intervenen en el risc de contagi

El risc de contagi dependrà:

  • Del tipus i extensió de les lesions pulmonars de la persona malalta.
  • De la durada i intimitat del contacte amb la persona malalta (com més gran sigui el temps de contacte i la proximitat, més gran serà el risc d'infectar-se'n).
  • Del nombre de bacils que hi hagi a l'aire de l'habitació, que es redueix notablement amb la ventilació directa i la llum solar.

No hi ha perill de contagi quan es toca o s'usa la roba, els llibres o altres objectes que pertanyin a la persona afectada, ni tampoc per donar-li la mà, beure en el mateix got, ni fer servir els mateixos coberts o la mateixa vaixella. També és molt poc probable el contagi a l'aire lliure.

En general, és estrany que una persona malalta transmeti la infecció amb un o pocs contactes esporàdics, o si són de curta durada.

Persones amb alt risc de contraure la tuberculosi

A banda dels infants, les persones grans, les qui pateixen malalties cròniques i les persones immunodeprimides per teràpies o malalties, altres persones amb un alt risc de contraure la tuberculosi són:

  • Les persones que estan en contacte estret amb una persona amb tuberculosi pulmonar contagiosa, especialment els infants menors de 5 anys.
  • Les persones que s'han encomanat recentment, en els dos primers anys després de la infecció (que han passat de tenir un resultat negatiu a un de positiu en la prova de la tuberculina).
  • Les persones portadores del virus de la sida.
  • Les persones que abusen de l'alcohol o les drogues.
  • Les persones que conviuen o treballen amuntegades en espais tancats o petits (presons, albergs per a persones sense sostre, casernes, embarcacions, etc.).
  • Els cooperants, els professionals sanitaris relacionats amb l'atenció a la tuberculosi.
Data d'actualització:  24.03.2021