Tractament de la tuberculosi

Què cal fer si el resultat de la prova de la tuberculina és positiu?

Quant dura el tractament?

Quines precaucions cal tenir durant el tractament?

La medicació pot produir efectes adversos greus?

Data d'actualització:  24.03.2021