Tractament de la tuberculosi

Quan el tractament mèdic contra la tuberculosi es realitza correctament, la malaltia desapareix i s'evita que la persona malalta recaigui. La persona deixa de ser contagiosa als quinze dies de tractar-se, però és molt important que no deixi el tractament.

També cal tenir en compte que un tractament incorrecte produeix, en la persona que pateix la malaltia, bacils resistents als medicaments. Així doncs, la persona que no compleix la pauta prescrita pel metge o la metgessa, a més de poder seguir encomanant, ho farà amb bacils resistents als fàrmacs. Això donarà lloc a una nova forma de tuberculosi, la tuberculosi resistent, que serà més difícil de curar i que tindrà pitjor pronòstic que l'habitual.

Si la tuberculosi no es medica va esgotant lentament la persona afectada, la qual perd pes i vitalitat, i presenta una fatiga cada cop més important que pot arribar a impedir-li la realització de les tasques habituals. El 50% dels casos no tractats moren, aproximadament, uns dos anys després d'haver emmalaltit. L'altre 50% arriba a curar-se al cap de molts anys, però l'òrgan afectat patirà irreversiblement greus limitacions funcionals.

Què cal fer si el resultat de la prova de la tuberculina és positiu?

Després de la prova de la tuberculina, si el resultat és positiu:

  • Us heu de fer una radiografia de tòrax per descartar-hi la malaltia tuberculosa. Si el resultat de la radiografia és normal, vol dir que probablement no patiu la malaltia i que només presenteu una infecció tuberculosa latent. En aquest cas, se sol administrar un tractament preventiu perquè la malaltia no es desenvolupi més endavant.
  • Si la radiografia no és normal, cal que us feu analítiques de l'esput, necessàries per determinar si teniu la tuberculosi o una altra malaltia. Si es tracta de tuberculosi es prescriurà un tractament d’una durada mínima de 6 mesos.


Totes les proves, els medicaments i els exàmens mèdics per a la tuberculosi són gratuïts i es dispensen a les unitats de prevenció i control de la tuberculosi.

Quant dura el tractament?

El tractament contra la tuberculosi habitualment té una durada de sis mesos, i de vegades es pot prolongar fins als nou mesos o més. Durant el tractament, la persona malalta ha d'anar a la consulta mèdica aproximadament un cop al mes. Per aconseguir la curació i evitar les recaigudes, cal que segueixi el tractament amb diversos fàrmacs associats durant el període indicat. És molt important que faci cas de les indicacions del metge o la metgessa i que no les canviï.

En general, els malalts es troben bé després de les primeres setmanes de tractament.

Quines precaucions cal tenir durant el tractament?

El repòs només està indicat quan els símptomes ho aconsellin (febre, dolor al pit, etc.). L'ús d'altres medicaments (calmants de la tos, antitèrmics, etc.) pot afavorir l'aparició d'intoleràncies (digestives, hepàtiques, etc.). És per això que aquests medicaments sempre s'han de prendre sota control mèdic.

Les vitamines i els tònics generals a penes tenen un efecte beneficiós. L'alimentació ha de ser variada i no cal fer cap règim dietètic especial, llevat dels casos que presentin complicacions digestives o hepàtiques.

Almenys durant els primers mesos de tractament és aconsellable que les dones afectades no es quedin embarassades. També cal tenir en compte que la medicació contra la tuberculosi disminueix l'eficàcia dels anticonceptius hormonals orals. Prendre begudes alcohòliques durant aquest tractament pot ser perillós.

La medicació pot produir efectes adversos greus?

Les persones amb efectes adversos greus a causa de la medicació són poques. S'han de posar en contacte amb els professionals mèdics o d'infermeria, al més aviat possible, si apareguessin alguns dels símptomes següents:

  • Falta de gana.
  • Nàusees (amb vòmits o sense).
  • Dolors abdominals.
  • Pell o ulls grocs.
  • Orina fosca.
  • Febre durant diversos dies.
  • Pessigolleig als dits de les mans o dels peus.
Data d'actualització:  24.03.2021