Joc patològic

Joc patològic

El joc patològic és un trastorn caracteritzat per la pèrdua de control sobre el joc, amb pensaments irracionals en relació als premis que es poden obtenir. Per a la persona que juga d'aquesta manera, el joc d'atzar deixa de ser un entreteniment i passa a ser una necessitat.

El joc patològic pot afectar qualsevol persona, de qualsevol edat, gènere, origen i situació socioeconòmica. Els trets essencials del joc patològic són els següents:

  • Durant un període de temps continuat es perd el control sobre el joc.
  • Va augmentant la freqüència de joc i la quantitat apostada.
  • La preocupació per jugar i obtenir diners per seguir-ho fent esdevé constant.
  • Les alteracions en la conducta en relació al joc continuen malgrat les conseqüències adverses.

El joc patològic és un problema de salut important reconegut per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).