Metge de capçalera

Autoexclusions

Altres recursos d'ajuda

 • Ludopatia.org

  Web de l'associació Fora de Joc, per a la rehabilitació de jugadors patològics i altres addiccions que ofereix un espai interactiu on els ciutadans i les seves famílies puguin expressar les seves necessitats i intercanviar experiències, així com cercar informació i suport.

 • Associació Jugadors Anònims

  Grup d'ajuda mútua on podeu trobar suport per superar el problema.

 • Su primer paso hacia el cambio pdf icon [734,76 kB ]

  Manual d’autoajuda, elaborat pel Massachusetts Council on Compulsive Gambling, amb informació per entendre el joc, determinar si necessiteu canviar i decidir com podeu fer-ho.

 • DMHAS: Problem Gambling Services, CT

  Web del Departament de Serveis de Salut Mental i Addicions de Connecticut on hi podeu trobar diversos recursos d'ajuda, com ara infografies, manuals, guies i testimonis de persones afectades en vídeo.

 • Responsible Gambling Council

  Portal del Consell de Joc Responsable de Canadà, que conté informació general sobre el joc i sobre els riscos que comporta, i ofereix recomanacions tant per fer-ne un ús responsable i segur com per actuar davant de comportaments de risc.

 • FEJAR (Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados)

  Plataforma comuna de diverses associacions i federacions d'associacions regionals de tot l'Estat espanyol que aplega recursos i serveis d'informació i suport per a les persones afectades i les seves famílies.

 • 061 Salut Respon

  Línia d'ajuda telefònica les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana

Data d'actualització:  14.04.2021