Trastorns associats

L'associació amb altres trastorns psiquiàtrics i d'abús de substàncies és més elevada en els jugadors patològics que en la població general.

Els trastorns que s'associen més freqüentment als jugadors problemàtics i parològics són els següents:

  • Alcoholisme i altres dependències.
  • Depressió i altres trastorns de l'estat d'ànim.
  • Ansietat i estrès.
  • Trastorns psicòtics.
  • Trastorns de la personalitat, trastorns del control dels impulsos.
  • Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat.
  • Risc de suïcidi, esquizofrènia i malaltia de Parkinson.
Data d'actualització:  14.04.2021