Infart agut de miocardi

Una dona té dolor al pit

L'infart agut de miocardi és la mort del teixit cardíac, i és causat per una disminució o interrupció de la circulació sanguínia que, en general, es pot atribuir a una trombosi de l'artèria.

La trombosi és un trastorn vascular que es presenta quan hi ha una massa de sang coagulada que bloqueja de manera total o parcial l'interior d'un vas sanguini, ja sigui una vena o una artèria.

Si el flux de la sang no es restaura ràpidament, es poden produir danys en qualsevol zona afectada del cor i causar problemes greus de salut i, fins i tot, la mort.

La recuperació després d’un infart depèn de la rapidesa amb què es rep assistència mèdica. Per això, Catalunya disposa d’un codi d’emergència implantat a tot el territori per al tractament d’aquesta malaltia: el Codi infart. El Codi infart (Codi IAM) és un protocol d'actuació urgent que comprèn l'activació d'un seguit de dispositius assistencials que permeten l'atenció urgent en la fase aguda de la malaltia quan un pacient és sospitós de tenir un infart i és candidat a reperfusió immediata (desobstrucció dels vasos que estan ocasionant l'infart).

Cal aclarir que una angina de pit no és el mateix que un infart. Les dues afeccions són malalties coronàries (de les artèries del cor) i presenten símptomes similars, però l’angina de pit es produeix quan el cor no rep la quantitat de sang suficient, i evoluciona a infart si la situació s’allarga i causa la mort d’algunes cèl·lules del cor.