Ictus

L'ictus és l'alteració de la circulació de la sang al cervell. Aquesta alteració consisteix en el taponament o el trencament d'una artèria, que fa que no arribi sang a una part del cervell i que, per tant, les cèl·lules cerebrals morin. Ictus és el nom científic del que es coneix amb diferents noms: feridura, apoplexia, vessament cerebral, embòlia cerebral, trombosi i alguns altres.

Els ictus poden produir diferents graus de discapacitat que necessitin rehabilitació. Si l'afectació dura menys de 24 hores, parlem d'un ictus transitori. La majoria es resolen completament en menys d'una hora.

Segons un informe de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que recull les principals causes de defunció entre els anys 2000 i 2019, l'ictus continua sent la segona causa de mort arreu del món i provoca l'11% de les defuncions. A l'Estat espanyol és la primera causa de mort en dones i la primera causa de discapacitat adquirida en les persones adultes, d'acord amb les dades del Ministeri de Sanitat. A Catalunya provoca més de 13.000 ingressos hospitalaris l'any, fet que significa que es produeix un ictus cada 40 minuts. 

La recuperació després d’un ictus depèn de la rapidesa amb què es rep assistència mèdica. Per això, Catalunya disposa d’un codi d’emergència implantat a tot el territori per al tractament d’aquesta malaltia: el Codi ictus. El Codi ictus és un protocol d'actuació urgent que comprèn l'activació i la coordinació d'una xarxa de dispositius assistencials adreçats a prestar l'atenció immediata i adequada quan un pacient és sospitós de patir un ictus.