Els programes de detecció precoç o cribratge de càncer consisteixen a oferir a les persones, en funció del sexe i l'edat, amb risc de patir un tipus de càncer que es facin una prova per detectar algun signe precoç d’aquest càncer.

L’objectiu principal del cribratge és detectar el càncer en les fases inicials, abans que se’n presentin les símptomes, quan és més fàcil tractar-lo i curar-lo. En altres casos es detecten alteracions a les cèl·lules (lesions precursores) que no son càncer, però que si no es tracten, amb el temps podrien esdevenir càncer. 

Els programes de cribratge s’apliquen al càncer de mamacoll uterí i colorectal, ja que l'evidència científica ha demostrat, mitjançant estudis rigorosos, que si es detecten precoçment es pot reduir la mortalitat. 

 

Càncer de mama

Es recomana que les dones d'entre 50 i 69 anys es facin una mamografia cada dos anys.

Càncer de coll d'úter

Es recomana que les dones a partir dels 25 anys i/o 3 anys després de l'inici de les relacions sexuals i fins als 65 anys es facin una citologia cada 3 anys.

Càncer de còlon i recte

Es recomana la detecció precoç del càncer de colon i recte als homes i dones d'entre 50 i 69 anys.