Imatge de final de la vida

Final de la vida

Logo de Final de la vida

Els grans avenços de la medicina permeten retardar la mort com mai no s'havia pogut fer. El Sistema de Salut de Catalunya, vetlla per a que durant l’etapa del final de la vida, la voluntat de la persona sigui respectada i es promogui i faciliti la seva participació en la presa de decisions.

Amb l’objectiu de facilitar la informació més adequada per aquesta etapa de la vida, en aquest apartat trobareu tots els continguts i materials informatius relacionats amb:

  • La declaració de voluntats anticipades per decidir per endavant quin tractament voleu rebre en cas de patir una malaltia incurable i incapacitant.
  • El projecte de Decisions compartides, amb informació que us permet conèixer millor la vostra malaltia, les preguntes clau que heu de fer, i les diferents opcions de tractament.
  • Les cures pal·liatives, amb les actuacions que es duen a terme per mitigar el patiment físic i emocional, tant de la persona malalta com del seu entorn.
  • L’eutanàsia, amb continguts específics tant per a la ciutadania com per als professionals de la salut.
  • El web de l’Observatori de la mort, que promou la comunicació i l'intercanvi entre els operadors i els organismes i institucions implicats en aquesta matèria.