Imatge de Cures pal·liatives

Mites freqüents de les cures pal·liatives

Una part de la ciutadania catalana continua mal interpretant les cures pal·liatives.

A continuació, es presenten 10 mites freqüents:

Font: Canadian Virtual Hospice

Realitat: Les cures pal·liatives no acceleren la mort. Proporcionen benestar i una millor qualitat de vida des del diagnòstic d’una malaltia en fase avançada fins al final de vida.

Realitat: Les cures pal·liatives poden beneficiar persones i familiars des del moment del diagnòstic de qualsevol malaltia que escurci el temps de vida.

Realitat: Les persones que pateixen malalties en fase avançada no experimenten la gana i la set de la mateixa manera que una persona sana. Les persones que deixen d’alimentar-se moren per la seva malaltia, no d’inanició.

Realitat: Les cures pal·liatives es poden proporcionar a qualsevol lloc que es consideri el domicili de la persona, és a dir, la seva llar, la residència, el centre sociosanitari o l’hospital.

Realitat: Permetre que els infants parlin de la mort pot ser d’ajuda per desenvolupar actituds saludables que els poden beneficiar en l’etapa adulta. De la mateixa manera que els adults, els infants necessiten temps per acomiadar-se de les persones que els són importants.

Realitat: El dolor no és sempre part del procés de mort. Si s’experimenta dolor prop del final de vida, hi ha moltes maneres d’alleujar-lo.

Realitat: Per mantenir el benestar de les persones, sovint es fa necessari incrementar la dosi del medicament per al dolor. Aquest fenomen és el resultat de l’adaptació del cos al medicament i s’anomena tolerància, no és addicció.

Realitat: Les dosis pertinents de morfina mantenen el benestar de les persones, no n’acceleren la mort.

Realitat: Les cures pal·liatives garanteixen la millor qualitat de vida per a aquelles persones que han estat diagnosticades amb una malaltia en fase avançada. L’esperança d’assolir la cura de la malaltia passa a ser més baixa i el que es persegueix és viure tan plenament com es pugui.

Realitat: En alguns casos, malgrat els màxims esforços, les necessitats de les persones excedeixen el que pot proporcionar el seu domicili. Assegurar les millors cures independentment de l’entorn no és cap fracàs.

Data d'actualització:  22.06.2021