Símptomes de la tuberculosi

Els símptomes i signes de la tuberculosi varien segons l'òrgan afectat. En el cas de la tuberculosi pulmonar, que és la forma més freqüent i contagiosa, el símptoma més habitual és la tos persistent; és a dir, la de més de tres setmanes de durada. Per això, quan es pateix una tos que no remet, és important no atribuir-la al consum de tabac o a un refredat, sinó que cal consultar el metge o la metgessa.

També són freqüents la febre (habitualment, poc alta), la sudoració nocturna, el malestar general, la pèrdua de pes i d'energia i, de vegades, una emissió de sang oral amb la tos. En les persones que, a més de patir tuberculosi, són portadores del virus de la sida, és molt freqüent la inflamació dels ganglis del coll i d'altres parts de l'organisme.

De vegades en els infants i alguns adults la malaltia es presenta asimptomàtica, és a dir el malalt no té cap símptoma.

Data d'actualització:  24.03.2021