Prevenció de la tuberculosi

Per evitar contagiar la malaltia, hi ha algunes recomanacions per a les persones amb tuberculosi:

  • Si han de tossir o esternudar, ho han de fer sempre tapant-se la boca amb un mocador de paper.
  • És important que no escupin a terra.
  • Per eliminar una mucositat ho han de fer dins d'un mocador de paper o escopint directament al vàter.
  • Després de fer servir un mocador l'han de llençar, per tal d'evitar que quedin bacils a l'ambient.
  • Durant el període en què la persona malalta encara pot ser contagiosa, és important que dormi en una habitació a part i que, com a mesura de precaució, intenti evitar el contacte amb la resta de la família.
  • Cal ventilar la seva habitació amb freqüència i s'han d'evitar els sistemes de refrigeració, ja que afavoririen la transmissió de la malaltia.
  • Quan les persones malaltes deixin de ser contagioses i es trobin millor, no cal que s'estiguin al llit. Poden sortir i començar a fer vida normal.

Què cal fer si s’ha mantingut contacte amb una persona afectada?

Si s'ha mantingut contacte amb una persona malalta de tuberculosi:

  • Els familiars, amics, companys de feina o d'escola d'una persona malalta de tuberculosi han de fer-se la prova de la tuberculina.
  • Si el resultat és positiu, s'han de fer una radiografia de tòrax i, si aquesta és normal, es descarta la malaltia però se'ls considera infectats pel bacil de la tuberculosi. És possible que hagin de fer un tractament contra la infecció latent durant un temps aproximat de sis a nou mesos.
  • Si el resultat de la prova de la tuberculina és negatiu, en funció de l'edat de la persona de contacte és possible que el metge o la metgessa els recomani de fer un tractament preventiu de la infecció, probablement durant uns dos o tres mesos.
Data d'actualització:  24.03.2021