Diagnòstic de la tuberculosi

La prova de la tuberculina es coneix també amb el nom de ''dermoreacció de Mantoux'', i serveix per diagnosticar la infecció tuberculosa però no la malaltia.

Consisteix a injectar a la pell de l'avantbraç una substància inofensiva anomenada tuberculina, amb una xeringa i una agulla molt petites d'un sol ús. No fa mal i no té contraindicacions. Fins i tot les persones al·lèrgiques i les dones embarassades poden fer-se-la. En el cas de prendre alguna medicació, cal dir-ho, ja que el personal mèdic ha de tenir-ho en compte a l'hora de valorar el resultat de la prova.

Quan hagin transcorregut entre 48 i 72 hores, els professionals sanitaris avaluaran el resultat de la prova per tal de saber si la persona ha estat infectada pel bacil de la tuberculosi o no.

Qui s’ha de fer la prova?

Les persones que s'han de fer la prova són les següents:

 • Persones a les quals ho indiqui el metge o metgessa.
 • Persones que hagin tingut contacte amb una persona malalta de tuberculosi (familiars, amics, companys de feina o d'escola, etc.).
 • Persones que tinguin algun d'aquests símptomes:
  • Febre.
  • Tos (amb o sense expectoració).
  • Cansament constant.
  • Pèrdua de pes.
  • Suors nocturnes.
 • Persones que s'injecten drogues.
 • Persones procedents de països on la tuberculosi és freqüent.
 • Persones a les quals se'ls exigeix per qüestions laborals.

 

Si el resultat de la prova de la tuberculina és positiu, vol dir:

 • Que la persona pot estar infectada amb el bacil de la tuberculosi.
 • Que la persona s'ha vacunat contra la tuberculosi (BCG).

 

No indica, necessàriament, que la persona estigui malalta de tuberculosi.

Ens quins casos cal repetir-la?

Quan la prova de la tuberculina és positiva, els resultats de futures proves sempre seran positius durant bastant de temps. Per això només s’ha de repetir per indicació mèdica en situacions especials, per exemple, en els malalts de sida.

El resultat pot ser positiu si s’està vacunat?

La vacuna contra la tuberculosi no protegeix sempre contra aquesta malaltia. Si a una persona a la qual s'ha administrat la vacuna la prova de la tuberculina li dona positiu, aquest resultat pot ser provocat per la vacuna o per una infecció tuberculosa autèntica. Probablement, la persona estarà infectada de tuberculosi en els casos següents:

 • Si la reacció a la prova de la tuberculina és molt gran.
 • Si va ser vacunada fa molt temps, ja que la reacció a la vacuna s'esvaeix a mesura que passa el temps.
 • Si algú de la família o una persona propera (companys, amics...) té tuberculosi pulmonar.
 • Si procedeix d'un país, o hi ha estat residint durant mesos, on la tuberculosi és freqüent.

Altres proves diagnòstiques

En els darrers anys, s’han desenvolupat noves proves diagnòstiques de la infecció pel bacil tuberculós, els IGRAs (Interferon Gamma Release Assays) mitjançant la determinació de l’interferó gamma (proteïna que s’allibera en resposta a l’estimulació amb antígens presents al M.tuberculosis complex (MTC), però no presents a cap soca de M.Bovis de la vacuna BCG).

Avantatges respecte de la prova de la tuberculina:

 • No tenen interferències amb la vacuna BCG.
 • Mètodes objectius i ràpids.
 • Eviten la visita de lectura.
 • Major especificitat.


Finalment i per al diagnòstic de la malaltia tuberculosa s’ha desenvolupat el GENE X PERT MTB/RIF® que és una  tècnica diagnòstica ràpida de biologia molecular que a més de la detecció del bacteri causant de la tuberculosi, permet determinar si el bacteri és resistent a un dels antibiòtics més importants utilitzats en la pauta farmacològica, la rifampicina, cosa que permet adaptar el tractament des d’un inici. És una prova ràpida, de menys de dues hores, que es pot realitzar en una mostra biològica.

 • Rapidesa.
 • Eficàcia diagnòstica.

 

Permet un tractament apropiat immediat.

Data d'actualització:  24.03.2021