Resistència als antibiòtics

Resistència als antibiòtics

Els antibiòtics, són medicaments per tractar les infeccions bacterianes en persones i animals.

La resistència als antibiòtics o bioresistència és la capacitat dels bacteris de resistir als efectes d’un antibiòtic. Per tant, el que es fa resistent és el microorganisme, no les persones o els animals.

Els bacteris adquireixen aquesta capacitat mitjançant canvis genètics que els permeten sobreviure a l’acció dels antibiòtics i continuar-se reproduint. Tot i que es tracta d’un procés natural, el mal ús i l’abús dels antimicrobians l’estan accelerant.

El desenvolupament de resistències allarga i agreuja les infeccions i en potencia la transmissió a d’altres persones. Comporta, a més, la necessitat de cercar nous fàrmacs per tractar malalties que fins al moment es podien guarir fàcilment.

La bioresistència suposa una amenaça cada cop més gran per a la salut pública mundial.

Les principals causes de l’aparició i propagació de la resistència als antibiòtics són les següents:

 • La prescripció excessiva d’antibiòtics. Cada vegada que es prenen antibiòtics, augmenten les possibilitats que els bacteris s’hi tornin resistents.
 • L’automedicació. 
 • La manca d’adherència terapèutica dels pacients, que no respecten les pautes d’administració del tractament amb antibiòtics pel que fa a la dosi i la durada. 
 • Hàbits d’higiene inadequats. 
 • La propagació en espais de concurrència de malalts (hospitals i clíniques). 
 • L’ús excessiu d’antibiòtics en la producció agropecuària.

Els microorganismes resistents estan presents en les persones, els animals i el medi ambient (aigua, sòl i aire) i es poden transmetre de persona a persona o entre les persones i els animals.

Les persones poden infectar-se amb bacteris resistents mitjançant: 

 • El consum de carn. Si els animals reben tractament inadequat amb antibiòtics (per exemple, per promoure el seu creixement) es poden convertir en portadors. Els bacteris resistents poden quedar a la carn si no es cuina correctament. 
 • El consum de vegetals. Els vegetals es poden contaminar amb bacteris resistents procedents de l’adob animal que es fa servir com a fertilitzant. 
 • Altres persones. Poden desenvolupar bacteris resistents per conductes com l’automedicació o la prescripció excessiva o inadequada d’antibiòtics. Els poden transmetre directament o a través del contacte amb superfícies, aliments contaminats, etc.

Sense antibiòtics eficaços es posa en perill la prevenció i el tractament d’un conjunt cada cop més gran d’infeccions. Actualment en alguns països els antibiòtics ja no funcionen per tractar: 

 • Infeccions derivades del bacteri intestinal Klebsiella pneumoniae, com ara la pneumònia o altres infeccions que afecten nounats i persones ingressades en unitats de cures intensives. 

A més, la resistència als antimicrobians provoca la mort de 25.000 persones l’any a la Unió Europea i prop de 700.000 arreu del món.

D’altra banda, l’increment de la mortalitat i les malalties perllongades suposa un cost econòmic addicional de 1.500 milions d’euros anuals en pèrdues de productivitat i cost extra en salut. 

Si el fenomen de la bioresistència no s’atura:

 • Cap a l’any 2050 s’estima que la xifra anual de morts arribarà a 392.000 a la Unió Europea i a 10 milions a escala mundial.
 • Intervencions com el trasplantament d’òrgans o la cirurgia major (les cesàries o operacions de pròtesis de maluc) es poden convertir en procediments d’elevat risc.

Tothom té la responsabilitat de garantir l’efectivitat dels antibiòtics i prevenir el desenvolupament de bioresistències.

 

 • Pacients   
  • Eviteu l’automedicació. Preneu antibiòtics, únicament, per prescripció mèdica. Recordeu que els antibiòtics no serveixen per tractar infeccions víriques, com el refredat o la grip.
  • Respecteu la dosi i la durada del tractament prescrit. Eviteu augmentar o disminuir la dosi pautada, així com interrompre i allargar el tractament per iniciativa pròpia.
  • Llegiu el prospecte del medicament i seguiu les instruccions d’ús per prendre’l amb seguretat.
  • Porteu els antibiòtics sobrants a la farmàcia. No els llenceu a les escombraries per evitar contaminar el medi ambient.
  • Cuineu bé els aliments. D’aquesta manera ajudeu a eliminar els bacteris resistents als antibiòtics.
  • Manteniu uns bons hàbits d’higiene. Renteu-vos les mans i respecteu les normes de manipulació dels aliments.

 

 • Professionals sanitaris
  • Prescriviu antibiòtics només si és necessari.
  • Comproveu la sensibilitat als bacteris abans de prescriure un tractament antibiòtic.
  • Informeu sobre els riscos relatius a un mal ús dels antibiòtics.
  • Potencieu procediments d’higiene i estratègies de vacunació apropiades.
  • Esteu al dia de les recomanacions en l’ús d’antibiòtics.

 

 • Administració. És responsabilitat dels organismes públics:
  • Impulsar la coordinació institucional.
  • Informar i formar tots els actors implicats sobre l’ús prudent dels antibiòtics.
  • Controlar l’ús d’antimicrobians en l’àmbit mèdic i veterinari.
  • Millorar la vigilància de les infeccions resistents als antibiòtics.
  • Enfortir les mesures de prevenció i control d’infeccions.
  • Impulsar la millora d’higiene en ramaderia.
  • Vigilar i controlar el benestar animal.
  • Promoure la recerca per al desenvolupament de nous antibiòtics o alternatives terapèutiques.
Data d'actualització:  09.05.2018