Una paparra
Il·lustració gràfica de la mida d’una paparra segons les etapes del cicle vital en comparació amb el dit d'una persona

Il·lustració gràfica de la mida d’una paparra segons les etapes del cicle vital
Font: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 

Cal agafar-la amb unes pinces per la part superior (la més propera al cos)

Procediment d’extracció d’una paparra
Font: Centres for Disease Control and Prevention

Data d'actualització:  30.11.2021

Informació relacionada