El sistema sanitari públic no té definits ajuts concrets a malalties determinades. No obstant això, com que algunes malalties minoritàries (MM) produeixen invalidesa, les persones afectades i les seves famílies poden beneficiar-se de diferents ajuts i serveis de caràcter econòmic, educatiu i laboral, imprescindibles per al progrés i la integració social d’aquestes persones.  

Un altre aspecte molt important a l’hora de conviure amb una MM és l’ajuda que presten les associacions de pacients. Aquestes entitats ofereixen informació sobre les malalties, els recursos de suport i l’acompanyament psicològic i emocional per vetllar per una millora de la qualitat de vida d’aquests malalts i les seves famílies.

D’altra banda, hi ha diversos registres i cercadors relacionats amb les MM que proporcionen informació per poder-ne conèixer l’extensió i distribució entre la població, millorar l’atenció i facilitar el desenvolupament de la recerca centrada en aquestes malalties.

Prestacions i serveis socials, educatius i laborals

Registres i cercadors d’informació

Altres recursos de suport