Interrupció voluntària de l'embaràs

Interrupció voluntària de l'embaràs

La interrupció voluntària de l'embaràs és la finalització de la gestació per decisió de la dona, realitzada per professionals mèdics o sota la seva direcció, d’acord amb la normativa legal vigent.

La Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, que té per objectiu garantir els drets fonamentals en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva, regula les condicions de la interrupció voluntària de l'embaràs i estableix les obligacions corresponents dels poders públics. També defineix mesures per garantir l'educació sexual, per millorar l'accés als mètodes contraceptius i per disposar de programes i serveis de salut sexual i reproductiva específics.

La normativa regula els supòsits en què es pot interrompre l'embaràs i garanteix el dret a la prestació sanitària a través de la xarxa de salut pública i privada. L'avortament es pot dur a terme per tècniques quirúrgiques o farmacològiques i, en tots els casos, es garanteix la intimitat i la confidencialitat. Per a la seva realització, és necessari el consentiment informat de la dona.