La insuficiència cardíaca sol aparèixer com a conseqüència d'una malaltia, de vegades desconeguda per la persona que la pateix.

Les causes principals són:

 • La cardiopatia isquèmica o l'infart de miocardi.
 • La hipertensió arterial.
 • Les malalties de les vàlvules cardíaques.
 • Les malalties del múscul cardíac (miocardiopaties).
 • Les malalties congènites del cor.
 • La diabetis.
 • La malaltia pulmonar obstructiva crònica.

Factors de risc

També hi ha una sèrie de factors (altres malalties, hàbits diaris, fàrmacs...) que poden desencadenar-ne l'aparició. Són:

 • La ingesta excessiva de sal o sobrecàrrega de líquids.
 • L'abandonament de la medicació.
 • La febre.
 • Alguna infecció.
 • L'anèmia.
 • Una temperatura ambient alta.
 • L'obesitat.
 • La cirrosi hepàtica.
 • La insuficiència respiratòria.
 • L'hipertiroïdisme.
 • Les arítmies.
 • La insuficiència renal.
 • El tractament amb determinats fàrmacs: antiinflamatoris, corticosteroides, blocadors beta, antagonistes del calci, antiarítmics.
Data d'actualització:  21.12.2020