Tractament de l'ictus

L’ictus és una malaltia aguda greu que obliga generalment a l’ingrés hospitalari per diagnosticar-ne la causa, tenir cura del pacient i orientar el seu tractament. Com més temps passa entre l'inici dels símptomes i el diagnòstic, menys possibilitats hi ha de tractar l'ictus i més de presentar seqüeles permanents. Hi ha tractaments que només són eficaços en les primeres hores de la malaltia. Per això és fonamental per a l'atenció urgent avisar com més aviat millor els serveis d'emergències i explicar-los els símptomes.

L’ictus transitori, entès com un dèficit que es recupera abans de 24 hores d’evolució, pot no requerir l’ingrés si les proves necessàries i el tractament adequat s’instauren en pocs dies o des del mateix servei d’urgències.

Segons les característiques de la malaltia, es pot ingressar en una unitat d'ictus, en una unitat de cures intensives o en una planta normal. En qualsevol cas, cal tenir cura de l'estat general de la persona malalta i de la seva nutrició. Si té alguna discapacitat, s'ha de començar el tractament rehabilitador quan ho permeti el seu estat de salut.

El tractament de la malaltia es fa amb tots els mitjans de què es disposa actualment: farmacològics, quirúrgics i d'altres. L'elecció d'un o altre dependrà de l’origen de l’ictus –isquèmic o hemorràgic– i de les característiques de la persona que el pateix.  

Els símptomes poden millorar al llarg de l'ingrés hospitalari i haver desaparegut al moment de l'alta. En molts casos, però, la discapacitat pot persistir amb més o menys intensitat i pot afectar diferents àmbits de la vida. En aquestes situacions és necessari el tractament rehabilitador (vegeu Viure amb). 

Tractament de l'ictus isquèmic

El tipus d’obstrucció (tant la mida del trombe com el tipus de vas sanguini afectat pel coàgul) determinaran el tipus de tractament:

  • Trombòlisi endovenosa. Consisteix a administrar un medicament per desfer el trombe i restablir la circulació de la sang al cervell. 
  • Trombectomia mecànica. És una intervenció quirúrgica reservada pels trombes localitzats a les artèries més grans al cervell. S'introdueix un catèter per l’artèria de l’engonal per fer arribar un stent fins a l’artèria obstruïda, que permet extreure el trombe i restablir la circulació.

Una vegada superada la fase aguda de l'ictus, caldrà administrar un tractament farmacològic per prevenir nous ictus. En el cas dels ictus isquèmics, els fàrmacs antiagregants i anticoagulants són clau per evitar que la sang es coaguli als vasos sanguinis i la formació de més trombes.

Tractament de l'ictus hemorràgic

En general, el tractament consisteix a evacuar la sang del cervell mitjançant una intervenció quirúrgica.

Data d'actualització:  30.07.2021