Enterovirus

enterovirus

Els enterovirus són un gènere de virus ARN que circulen àmpliament en la població i afecten milions de persones en tot el món cada any. Aquest gènere inclou més de 100 serotips diferents i són responsables de quadres diversos, comuns en la població infantil tot i que també afecten població adulta. Majoritàriament produeixen quadres lleus i autolimitats i sovint les infeccions són asimptomàtiques.

Les infeccions per enterovirus es transmeten fonamentalment per via fecal-oral i respiratòria i predominen durant l’estiu i la tardor. Les persones amb infeccions asimptomàtiques també poden excretar el virus. El període d‘incubació és variable, entre 3 i 6 dies.

 

Aquests virus  causen de forma freqüent una malaltia febril inespecífica lleu i autolimitada, produint sovint infeccions asimptomàtiques.

Els símptomes dels quadres que ocasionen més freqüentment poden incloure:

  • febre
  • secreció nasal, esternuts, tos
  • erupcions a la pell
  • butllofes a la boca
  • malestar general i dolors musculars

Altres quadres que poden causar són: conjuntivitis, faringitis, símptomes gastrointestinals, meningitis asèptica, encefalitis, paràlisis flàccida aguda, miopericarditis/pericarditis. En ocasions, s’ha observat l’aparició de quadres neurològics més greus  com la romboencefalitis.

Les persones amb malaltia lleu causada per enterovirus normalment només necessiten tractament dels símptomes. Generalment, es recuperen completament. No obstant això, algunes malalties causades per enterovirus poden requerir hospitalització i administració del tractament recomanat en cada cas .

És d’especial rellevància el manteniment de mesures higièniques estrictes, amb especial atenció al rentat de mans e higiene dels nens i altres persones infectades i els seus convivents.

  • Rentar freqüentment les mans amb aigua i sabó o solucions alcohòliques, especialment després d’anar al lavabo i canviar bolquers
  • Evitar contacte estret amb persones infectades
  • Evitar la transmissió respiratòria cobrint-se en tossir o esternudar amb un mocador d’un sol ús o la part interna del colze, no amb les mans.
  • Netejar i desinfectar freqüentment les superfícies que puguin haver estat contaminades
  • Romandre a casa durant la malaltia i evitar que els nens malalts assisteixin a l'escola

061 Salut Respon (les 24 hores, tots els dies)

Data d'actualització:  09.07.2019