Embaràs, part i postpart

 

L’embaràs representa un canvi important en diversos aspectes de la vida de la dona i de la seva parella (en cas que en tingui). Suposa un repte que pot generar diferents estats emocionals, sentiments i percepcions segons l’experiència, les habilitats i la manera de ser de la persona. L’embaràs és un procés natural que convé que es visqui amb satisfacció i expectatives de canvi positives.

Així i tot, l’embaràs, el part i el puerperi no són situacions exemptes de riscos. És per això que convé que la dona realitzi els controls, les visites i les proves que els professionals de la salut estableixin, així com que es doti de consells, coneixements i habilitats que la preparin per afrontar els canvis emocionals, físics i d’estil de vida.

Catalunya és un dels països del món amb els indicadors de salut maternoinfantil més bons. Això ha estat possible gràcies a les millores en la detecció precoç de malalties, en els controls i seguiments, i en les intervencions sobre hàbits i conductes saludables tant per a la mare com per a l'infant.