És una prova que serveix per al diagnòstic i el tractament d'un ventall de patologies que afecten diferents òrgans i sistemes i utilitza diferents substàncies marcades amb isòtops radioactius, anomenades «radiofàrmacs», que permeten veure l'interior del cos. S'utilitzen en concentracions molt petites i la dosi de radiació que produeixen és equivalent o inferior a altres proves de radiologia.

Un cop dins de l'organisme, la substància arriba a l'òrgan que es vol explorar. Un aparell anomenat «gammacàmera» en detecta la radiació. Els senyals que obté li permeten produir imatges de la part que s'està explorant. Són imatges funcionals i moleculars. És a dir que, a diferència d'altres proves, mostren en temps real com funcionen els òrgans i teixits atès que en poden captar els canvis moleculars que s'esdevenen mentre treballen.

Per al diagnòstic i el tractament d'un ventall de patologies que afecten diferents òrgans i sistemes. Permet explorar els ossos, els ronyons, els pulmons, el cervell, el sistema cardíac, etc. Permet observar en temps real els canvis moleculars que s'esdevenen mentre l'òrgan funciona. Aquest nivell de precisió fa que moltes vegades es faci servir com a eina per a la detecció precoç d'algunes malalties.

Habitualment, el radiofàrmac s'administra per via intravenosa.

No cal cap preparació especial.

Un infermer o infermera, o personal tècnic, us farà la prova i us controlarà en tot moment.

Un metge o metgessa especialista en medicina nuclear.

Habitualment es fa servir per explorar els ossos, el cor, els ronyons, les tiroides, els pulmons i el cervell. Així doncs, les exploracions més freqüents són:

  • La gammagrafia òssia.
  • La gammagrafia renal i el renograma.
  • La gammagrafia de tiroide i paratiroide.
  • La gammagrafia pulmonar.
  • L'estudi de perfusió miocardíaca o SPECT miocardíaca.
  • L'SPECT cerebral.

Cal que aviseu el metge o metgessa en els casos següents:

  • Si creieu que esteu embarassada. Caldrà confirmar l'embaràs i valorar la idoneïtat de l'exploració.
  • Si esteu donant el pit. Haureu de deixar d'alletar durant el temps que us indiqui el metge o metgessa perquè el vostre cos ha d'eliminar el radiofàrmac.

Aquesta mateixa tecnologia té algunes aplicacions terapèutiques. Per exemple, es pot utilitzar per tractar l‘hipertiroïdisme i el càncer de tiroide.

Data d'actualització:  09.01.2018