La medicina nuclear és el nom amb el que es designen diverses proves i tècniques terapèutiques que utilitza diferents substàncies marcades amb isòtops radioactius, anomenades «radiofàrmacs», que permeten veure l'interior. S'utilitzen en concentracions molt petites i la dosi de radiació que produeixen és equivalent o inferior a altres proves de radiologia.

Dins d'aquesta modalitat hi ha molts tipus de proves. Els metges en triaran una o altra en funció del que necessitin explorar o tractar. Segons la malaltia de què es tracti o la part del cos que es vulgui veure s'han de fer servir unes substàncies o unes altres. Es poden administrar per via intravenosa o oral. La durada de la prova també és molt variable.

Les proves més freqüents són: